Küreselleşmenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri temalı Üçüncü İktisadi ve İdari Bilimlerde Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da Sueno Hotels Beach Side (http://beach.sueno.com.tr/)‘de icra edilecektir. (Detaylı bilgi için bkz.: http://scfconference.com/tr/2017-antalya/).

Konferans kapsamında Doç.Dr. Ferhan Şengür Başkanlığında Küreselleşme ve Hava Taşımacılığı: Geçmiş Trendler, Mevcut Durum ve Geleceğe İlişkin Perspektifler” temalı özel bir oturum icra edilecektir. Bu özel oturumun amacı küreselleşme ve hava taşımacılığı arasındaki etkileşimi incelemektir. Bununla birlikte oturum hava taşımacılığı, havacılık ve diğer taşımacılık türlerine ilişkin konulara açıktır. 

Özel oturuma bildiri gönderimi Konferanstan bağımsız olarak aşağıdaki takvime göre yürütülecektir. Ayrıca bu kapsamda Konferansa katılım için erken kayıt için açıklanan ücretler geçerlidir. Bununla birlikte belirtilen fiyatlardan otel tarafından sınırlı sayıda oda tahsisi yapıldığı için oda tahsisi ücret ödenmeyi müteakip yapılmaktadır ve odaların tükenmesi durumunda sadece günü birlik katılımcı kabul edilecektir.

 ÖNEMLİ TARİHLER:

Tarih

Faaliyet

31 Ağustos 2017

Özet gönderimi için son tarih (Bildiriler alınmayı müteakip yazarlar 5 gün içerisinde değerlendirme konusunda bilgilendirilecektir.)

25 Eylül 2017

Bildirilerin tam metinlerinin gönderimi için son tarih

5-7 Ekim 2017

Konferans